C.H. (Kees) van Wolfswinkel

Raadslid

Wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben Kees van Wolfswinkel, geboren in 1970 in Ede en al die jaren daarna blijven wonen in deze mooie plaats op de rand van de Veluwe. Ik ben getrouwd met Nelie. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als leidinggevende op de financiële afdeling van het Leger des Heils te Amsterdam. Een boeiende werkplek waar met een christelijke motivatie ondersteuning geboden wordt aan de meest kwetsbare inwoners van de stad.

Wat doet je in je vrije tijd?
Mijn familie vind ik erg belangrijk en vult een deel van mijn vrije tijd. Daarnaast ben ik graag bezig in de tuin, speel ik orgel, gaan we de natuur in of bezoeken we één van de vele steden in ons land.

Wat doet je als raadslid van de SGP in Ede?
Als raadslid neem ik onder andere de volgende onderwerpen voor mijn rekening: het beleid rond het sociaal domein, werk en inkomen, inclusie en diversiteitsbeleid, cultuur en betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming. Daarnaast ben ik deze periode bij toerbeurt voorzitter van de informatieve en oordeelvormende vergaderingen en ben ik lid van de raadswerkgroep Begroting en Verantwoording. En uiteraard wil ik betrokken blijven bij al die andere onderwerpen die elke week weer voorbijkomen. Die diversiteit aan onderwerpen in een omgeving waar samenwerking belangrijk is, zorgt ervoor dat het raadswerk boeiend blijft en niet snel verveeld.

Waarom zet jij je in voor de SGP in Ede?
Het christelijk perspectief vind ik belangrijk, ook voor de politiek. Ik wil mij inzetten voor een samenleving waar inwoners omzien naar elkaar. De overheid hoeft dan niet te betuttelen, maar zorgt, naast de kerk, voor een vangnet voor inwoners die het zonder dat vangnet niet redden. Barmhartig zijn voor inwoners met zorgen, recht doen aan inwoners die in de knel zitten en eigen verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren. Deze, maar ook andere Bijbelse waarden en normen, geven richting aan mijn politiek handelen.

Terug naar overzicht