C.H. (Kees) van Wolfswinkel

Raadslid

Met het werk voor de gemeenteraad worden we gevraagd het goede te zoeken voor onze Edese inwoners. Dat betekent dat we zoeken naar samenwerking, naar verbinding om gezamenlijk te werken aan positieve ontwikkelingen voor onze gemeente. Maar boven alles is het goede verbonden aan het volgen van de Bijbelse waarden en normen. De komende vier jaar hoop ik mij daar weer voor in te zetten.

Die Bijbelse waarden en normen zijn betrouwbaar en geven richting aan ons politieke handelen. Soms betekent dat dat samenwerking in de raad lastig is en de wegen scheiden. Denk aan thema’s als zondagsrust, sport of het zogenaamde regenboogbeleid. Andere keren kan er wel gezamenlijk opgetrokken worden. Met mijn financiële ervaring binnen de zorg wil ik mij de komende periode weer inzetten voor goede zorg. Dit vanuit waarden als naastenliefde en gemeenschapszin. Dan hoeft de overheid de zorg niet over te nemen, maar worden inwoners gestimuleerd om te zien naar elkaar. En zo nodig zijn professionele zorgaanbieders beschikbaar die passen bij de identiteit van zowel jongere als oudere zorgvragers.

De gemeenschap vormen we samen, burgers die betrokken zijn op de samenleving worden gezien en gehoord door de gemeente. Als geboren en getogen Edenaar zet ik mij daar graag voor in.

Terug naar overzicht