E. (Evert) Jansen

Raadslid

Ik ben geboren in 1964 in het buitengebied van Ede en sinds ik getrouwd ben met Nelly, woonachtig in Ederveen. We hebben zes kinderen in de leeftijd van 17 – 29 jaar. Na mijn schooltijd heb ik 8 jaar bij de firma Vaarkamp gewerkt wat in die tijd nog gevestigd was aan de Hessenweg en de Wekeromseweg op de Driesprong in Ede. Ik werk nu ruim 30 jaar bij Waterschap Vallei en Veluwe als beleidsmedewerker.

Ik ben al langere tijd actief voor de SGP. De laatste 2 raadsperiodes (8 jaar) ben ik het raadslid met de meeste dienstjaren (nestor). Graag wil ik nog een bijdrage leveren aan het openbaar bestuur van de Gemeente Ede.
Als raadslid ben ik vooral actief in het ruimtelijk domein.

“Waarde voor de toekomst” is de titel van het verkiezingsprogramma. Echte waarde voor de toekomst is als we het antwoord mogen geven van de leerling in Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus op de vraag “Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven?” We worden weer geroepen om naar de stembus te gaan. In het besef dat: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.”

Terug naar overzicht