M.S. (Maarten) Otten

Fractieassistent

Ik ben Maarten Otten, 27 jaar oud, geboren en getogen Edenaar en sinds 2018 getrouwd. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als werkplaatsmedewerker en monteur bij Elkekastopmaat.nl te Barneveld. Daarnaast inmiddels zo’n vier jaar politiek actief. In eerst instantie als bestuurslid bij SGP Jongeren Ede, later ook hoofdredacteur van de SGP Klanken. Op die manier ook binnen het ‘reilen en zeilen’ van de plaatselijke SGP terechtgekomen. Het zijn toch de op de Schrift gegronde beginselen die zo’n hartelijke verbondenheid geven aan de partij.

Voor D.V. komende gemeenteraadsverkiezingen mag ik op plek 10 staan van de kandidatenlijst. U mag gerust weten, dat bij zo’n verzoek de gedachten zich kunnen vermenigvuldigen. Wie is tot zulke dingen bekwaam? In het besef dat niets bij geval geschied heb ik hierin bewilligd. Met Gods hulp hoop ik gebruikt te mogen worden om in alle eenvoudigheid het “Alzo zegt de Heere…” te mogen vertolken aan de naasten, kon en mocht het zijn tot een eeuwige zegen.

Terug naar overzicht