N.M. (Nico) van der Poel

Raadslid

In 1997 werd ik door de heer Vastenhoud (oud fractievoorzitter) gevraagd als fractie-assistent. Dat was een leerzame en boeiende periode omdat onze oud fractievoorzitter precies wist hoe de “hazen” liepen en mij het politieke vak, toegesneden op de Edese situatie, heeft geleerd.

In 2002 volgde de benoeming in de gemeenteraad en in de periode 2010-2014 en 2016-2020 mocht ik als fractievoorzitter fungeren.

In 2010 en 2018 mocht ik als lijsttrekker optreden. Een drukke, maar ook een leuke tijd, waarin vele onderwerpen de revue passeerden.

In de raad heb ik mij veel bezig gehouden met de onderwerpen veiligheid (politie, brandweer, Ede-Veldhuizen, vuurwerkoverlast), bestuurlijke zaken (Regio de Vallei), financiën (voorzitter Auditcommissie) en economische zaken (Ede-centrum) en zondagsrust.

Naast het boeiende raadswerk en de vele politieke activiteiten heb ik huwelijken mogen voltrekken in de gemeente Ede, maar ook enkele buiten de gemeentegrenzen.

Als geboren (1964) en getogen Edenaar heb ik samen met mijn vrouw en kinderen op verschillende plaatsen in de gemeente Ede gewoond.
Vier van onze kinderen wonen, net als wij, in Ede en een zoon woont in Engeland.

De komende raadsperiode hoop ik opnieuw Bijbels genormeerde politiek te bedrijven, principieel en praktisch en mij bijzonder in te zetten voor de zondagsrust.

Terug naar overzicht