U zocht op: Duurzaamheid, dit leverde 15 resultaten op.


Gerrit Heij over ‘Zo duurzaam als de zon...’

SGP Ede / Actueel / 27 jul. 2020 / 39 woorden

  Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de Edese gemeenteraad. Het college van B en W heeft in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over dit thema en er wordt regionaal o...

Duurzaamheid - Perspectiefnota 2019 deel 4

SGP Ede / Actueel / 29 okt. 2019 / 34 woorden

  De SGP fractie heeft een lijst gemaakt met niet ontwikkelde (uitgegeven) gronden waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Deze lijst is aan het College overhandigd. Wij hebben ook aangeg...

Hoe maken we bestaande woningen duurzaam?

SGP Ede / Actueel / 27 feb. 2017 / 36 woorden

  Op 10 november 2016 is er door de hele gemeenteraad een motie aangenomen over het stimuleren van duurzaam maken van bestaande woningen. Het initiatief voor deze motie is genomen door de SGP en ...

SGP-voorstel voor duurzamer dierenasiel aangenomen

SGP Ede / Actueel / 16 nov. 2015 / 40 woorden

Onlangs is besloten om het dierenasiel in Ede te renoveren. Voor nieuwbouw was helaas geen geld. Ons raadslid Theo Folmer was benieuwd of bij de plannen voor renovatie ook gelet was op Duurzaamheid. H...

Verduurzaming en binnenklimaat van schoolgebouwen

SGP Ede / Actueel / 11 feb. 2020 / 35 woorden

  Specifiek voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs zijn er door BZK en OCW, als het gaat om de verduurzaming van schoolgebouwen, tal van ondersteunende init...

Eerste zonneveld haalt het met de hakken over de sloot

SGP Ede / Actueel / 4 feb. 2020 / 35 woorden

  Het eerste van een aantal zonnevelden in de gemeente Ede haalde het donderdagavond in de gemeenteraad met de hakken over de sloot. Met de kleinst mogelijke meerderheid (19 tegen 18 stemmen) wer...

Serie: Perspectiefnota 2019

SGP Ede / Actueel / 1 okt. 2019 / 34 woorden

  In de opmaat naar de begroting die jaarlijks in het najaar in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld, is op donderdag 18 juli de Perspectiefnota 2020-2023 vastgesteld. Bij de behandelin...

SGP betreurt stoppen Edese kledingbank

SGP Ede / Actueel / 26 mei 2018 / 37 woorden

  SGP raadslid Kees van Wolfswinkel heeft raadsvragen aan het college gesteld over beëindiging van de kledingbank. De SGP betreurt het stoppen van de kledingbank en wil weten welke actie het...

Toch slootonderhoud: van berm tot bladzijde

SGP Ede / Actueel / 15 sep. 2017 / 41 woorden

  Vanwege bezuinigingen was het college van B&W vorig jaar van plan om slootvuil in het buitengebied niet meer op te halen. De SGP heeft zich met succes ingespannen om dat ongedaan te maken en te...

Wetgeving buitengebied op de schop: bruikbaar resultaat

SGP Ede / Actueel / 10 dec. 2016 / 28 woorden

...rarische gronden uit functiewisseling zoveel mogelijk beschikbaar komen/blijven voor grondgebouwen landbouw; de beoordeling van verzoeken voor plattelandswoningen wordt weer mogelijk, nadat de inventa...