U zocht op: Gemeenteraad, dit leverde 73 resultaten op.


Nico van der Poel lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

SGP Ede / Actueel / 11 apr. 2017 / 40 woorden

  Nico van der Poel wordt de lijsttrekker van de SGP bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij is momenteel voorzitter van de SGP-fractie in de Gemeenteraad en is als lijsttrekker gekozen do...

Nieuwe gemeenteraad van Ede beëdigd

SGP Ede / Actueel / 14 apr. 2018 / 38 woorden

  Op donderdag 29 maart is de nieuwe Gemeenteraad van Ede beëdigd. Door het afleggen van de eed werden ook zeven SGP-raadsleden en 2 SGP-fractievolgers (her)benoemd. Namens de SGP nemen zitt...

SGP Ede komt met evenwichtige kandidatenlijst

SGP Ede / Actueel / 18 nov. 2017 / 35 woorden

  Op de onlangs vastgestelde kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen op D.V. woensdag 21 maart 2018 staan ervaren, gedreven, enthousiaste SGP’ers met ambitie. Op de top-10 van de ...

SGP zet zich in voor zorgvuldig proces rondom de Kalverkampweg

SGP Ede / Actueel / 8 jul. 2017 / 36 woorden

  Het college was van plan met grote haast te komen tot een nieuwe bestemming voor de Kalverkampweg 3. Dit is het voormalige tuincentrum van de familie Houtman. Vlak voor de raadsvergadering van ...

Nieuwe reformatorische school De Valk afgewezen

SGP Ede / Actueel / 16 jun. 2017 / 37 woorden

  Op 1 juni stond op de agenda van de oordeelsvormende agenda het Plan van scholen 2018-2021. De kwestie die voorlag was de aanvraag van de Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Ger...

Voordracht lijsttrekker SGP Ede voor gemeenteraads verkiezingen 2014 bekend

SGP Ede / Actueel / 1 jan. 2014 / 35 woorden

Het bestuur van de SGP Ede heeft haar voordracht voor de verkiezingen van de Gemeenteraad van 19 maart 2014 gereed. SGP-wethouder Breunis van de Weerd is voorgedragen als lijsttrekker. Breunis van ...

SGP wil meer geld voor sociaal domein

SGP Ede / Actueel / 23 apr. 2019 / 38 woorden

  Bekend is dat de gemeente Ede te maken heeft met forse tekorten op het sociaal domein. Door de  Gemeenteraad is gesproken over de verkenning van maatregelen, waarmee deze tekorten opgevang...

Statushouders geen voorrang meer geven op de sociale woningmarkt

SGP Ede / Actueel / 23 apr. 2019 / 34 woorden

  Donderdag 18 april heeft de Gemeenteraad de beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen behandeld. De SGP fractie heeft een motie ingediend met het verzoek aan het College om statushouders ...

SGP zegt nee tegen de 6 miljoen euro voor het WFC

SGP Ede / Actueel / 28 mrt. 2019 / 41 woorden

  SGP zegt (op dit moment) nee tegen de 6 miljoen euro voor het WFC Op 21 maart 2019 heeft de Gemeenteraad van Ede ingestemd met het beschikbaar stellen van 6 miljoen euro voor het WFC. Als SGP h...

Sluitende begroting op sociaal domein geen harde voorwaarde

SGP Ede / Actueel / 25 mrt. 2019 / 37 woorden

  Tijdens de laatste Gemeenteraadsvergadering heeft de SGP bepleit voldoende financiële middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van het sociaal domein. In de raad werd gesproken ov...