U zocht op: Klimaat, dit leverde 6 resultaten op.


Raadsvragen: is Ede wel klimaatbestendig?

SGP Ede / Actueel / 20 sep. 2017 / 33 woorden

  Gisteren, op Prinsjesdag 2017, is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Hierin staat de aanpak om Nederland Klimaatbestendig te maken. Op de website van de Deltacommissaris ...

Verduurzaming en binnenklimaat van schoolgebouwen

SGP Ede / Actueel / 11 feb. 2020 / 35 woorden

  Specifiek voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs zijn er door BZK en OCW, als het gaat om de verduurzaming van schoolgebouwen, tal van ondersteunende init...

Gerrit Heij over ‘Zo duurzaam als de zon...’

SGP Ede / Actueel / 27 jul. 2020 / 37 woorden

  Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de Edese gemeenteraad. Het college van B en W heeft in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over dit thema en er wordt regionaal o...

Spanning om de toekomst van boeren en de natuur

SGP Ede / Actueel / 19 okt. 2019 / 38 woorden

  Het kan niemand ontgaan zijn: boeren zijn boos. Het stikstofprobleem was de spreekwoordelijke druppel. De belangen van boeren lijken de botsen met die van de natuur. Ook in Ede, midden op het n...

SGP-voorstel voor duurzamer dierenasiel aangenomen

SGP Ede / Actueel / 16 nov. 2015 / 38 woorden

Onlangs is besloten om het dierenasiel in Ede te renoveren. Voor nieuwbouw was helaas geen geld. Ons raadslid Theo Folmer was benieuwd of bij de plannen voor renovatie ook gelet was op duurzaamheid. H...

SGP voert interpellatiedebat over scholenhuisvesting Ederveen

SGP Ede / Actueel / 28 mei 2014 / 34 woorden

MdV, Exact één jaar geleden, ook op 22 mei, heeft ondergetekende namens de SGP vragen gesteld over de huisvestingsproblematiek van de scholen in Ederveen. Net voor de verkiezingen tijden...