U zocht op: Natuur, dit leverde 12 resultaten op.


Hoe trots zijn we op onze boeren?

SGP Ede / Actueel / 19 nov. 2018 / 35 woorden

  Terwijl steeds meer jongeren overtuigd zijn dat melk wordt geproduceerd in een fabriek, is de Agro-food sector steeds vaker negatief in het nieuws: Boeren die moeten inkrimpen of zelfs genoodza...

SGP stelt vragen over bestemmingsplanwijziging helihaven Harskamp

SGP Ede / Actueel / 24 jul. 2018 / 36 woorden

...ver het ontwerp bestemmingsplan Partiële herziening Agrarisch Buitengebied en Natuurgebied Veluwe. Het betreft de locatie Broekweg 5a in Harskamp, waar een helihaven is gevestigd. Het College ber...

Statushouders geen voorrang meer geven op de sociale woningmarkt

SGP Ede / Actueel / 23 apr. 2019 / 32 woorden

  Donderdag 18 april heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen behandeld. De SGP fractie heeft een motie ingediend met het verzoek aan het College om statushouders ...

NK Wegwielrennen 2019 in Ede

SGP Ede / Actueel / 5 jan. 2019 / 31 woorden

  Het NK Wegwielrennen 2019 staat gepland in Ede op woensdag 26 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni. Burgemeester Verhulst laat via een persbericht weten: “Het heuvelachtige landschap ...

Bos verdringt heide

SGP Ede / Actueel / 18 okt. 2018 / 35 woorden

  Raadsvragen van de raadsleden Pieter Kool en Arnold Versteeg van de SGP, ingevolge artikel 42 van het Regelement van Orde van de gemeenteraad. Wie vanaf de Rijksweg de Verlengde Arnhemseweg opr...

Project “Ede omarmt Klassiek”

SGP Ede / Actueel / 14 nov. 2017 / 41 woorden

  Binnen de fractie van de SGP was er behoefte om meer met klassieke muziek te gaan doen onder de schooljeugd. Men is alleen maar druk met computerspellen en Natuurlijk de telefoon. Cultura heeft...

Een vitaal buitengebied in de gelukkigste stad van Ede

SGP Ede / Actueel / 4 jul. 2017 / 39 woorden

  Onlangs kwam Ede in het nieuws als de gelukkigste gemeente van Nederland. Hoe zit dat eigenlijk met het geluk van de inwoners van Ede-stad? En wat is de verhouding tot de buitendorpen? SGP Ede ...

Onrust rond Batelaar

SGP Ede / Actueel / 1 jul. 2017 / 35 woorden

  Ruim twee jaar geleden kreeg de Batelaar, een zorgcomplex aan de Postweg in Lunteren, een andere doelgroep als bewoners. Het was voorheen een kliniek voor behandeling van (ex-)gedetineerden. He...

Wetgeving buitengebied op de schop: bruikbaar resultaat

SGP Ede / Actueel / 10 dec. 2016 / 33 woorden

  Op donderdag 8 december jl. heeft de gemeenteraad van Ede unaniem het Programma Buitengebied vastgesteld. Nieuwe wet- en regelgeving en veranderingen in het buitengebied waren de aanl...

Bijdrage van Breunis van de Weerd politieke beschouwingen

SGP Ede / Actueel / 9 nov. 2015 / 34 woorden

Algemeen Wereldwijd is er veel aan de hand. Oorlogen, geweld, oproer, vervolging van gelovigen, droogte, overstromingen, tornado’s, politieke spanningen, naweeën van de financiële cris...