9 maart 2024

Actief beheer van de Wolf

De wolf heeft de afgelopen tijd flink huisgehouden in Ede. Er worden steeds meer aanvallen van wolven gerapporteerd op verschillende groepen dieren. We zien dat de wolvenpopulatie in de gemeente Ede groeit en dat zorgt voor een toenemende onrust onder boeren en in de hele Edese samenleving. Daarom hebben SGP en CDA Ede samen een motie ingediend. 

De afgelopen tijd is er op veel niveaus al gesproken over de wolf, maar er zijn nog steeds geen concrete stappen gezet om de wolf actief te gaan beheren. Daarom hebben SGP Ede en het CDA samen een motie ingediend. De motie roept het college op om druk uit te oefenen bij de provincie om niet langer te wachten met het actief beheren van de wolvenpopulatie. En daarnaast moet al het beleid dat in de toekomst ontwikkeld wordt, geïmplementeerd worden in de beheerplannen van onze eigen natuurgebieden. In de raadsvergadering van donderdag 7 maart is deze motie aangenomen! 

Meer lezen?
Ede wil snelle actie in actief beheer wolven – XON | Omroep 1