21 januari 2022

Geef Edese ondernemers meer kans bij gemeentelijke aanbestedingen

De Edese SGP heeft raadsvragen ingediend in om de kansen voor Edese ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingen te vergroten.

Raadslid Arnold Versteeg: ‘ We constateren dat in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid nog ruimte zit om enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen meer ten goede te laten komen aan de Edese ondernemers. De ruime zit onder andere in de drempelbedragen. Door deze op te rekken hoeft minder snel overgegaan te worden naar meervoudige aanbesteding of naar een nationale aanbesteding.’

Bij meervoudig onderhandse procedures hanteert gemeente Ede bovendien het volgende uitnodigingsbeleid: ‘Indien mogelijk worden minimaal twee marktpartijen binnen de regio FoodValley en minimaal één marktpartij buiten deze regio uitgenodigd.’

De gemeente doet dit om de lokale en regionale economie te stimuleren en om bij het gunnen van de opdracht de beste prijs-kwaliteit verhouding te hebben. Arnold Versteeg: ‘Om de Edese bedrijven een betere uitgangspositie te geven is de SGP van mening, dat bovengenoemd uitnodigingsbeleid gewijzigd kan worden in: ‘minimaal één lokale marktpartij, één marktpartij uit regio FoodValley en minimaal één marktpartij buiten deze regio. Daarbij kan en wordt nog steeds, onder andere het criterium prijs-kwaliteit verhouding, in acht genomen.’

De raadsvragen dienen binnen 30 dagen beantwoord te worden.

Voor meer informatie:
Arnold Versteeg
Raadslid
0613145034
arnold.versteeg@ede.nl