27 juli 2020

Gerrit Heij over ‘Zo duurzaam als de zon...’

 

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de Edese gemeenteraad. Het college van B en W heeft in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over dit thema en er wordt regionaal overlegd om de diverse doelen te bereiken. Dit is samen gebracht in de Regionale Energie Strategie.

Belangrijke pijlers in deze strategie zijn windmolens en zonnepanelen. De vraag is alleen: waar gaan we deze plaatsen? Hierover verschillen de meningen nogal. Geen enkele partij is bijvoorbeeld tegen zonnepanelen, maar de meningen verschillen over de vraag waar deze dan geplaatst moeten worden. 

Zoals u van de SGP mag verwachten, hebben we ook over dit onderwerp een helder standpunt. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden leg ik u onze argumentatie graag uit. 

Wat vindt SGP Ede van energie opwekken met zonnepanelen?
Een mooie manier om duurzaam rentmeesterschap in de praktijk te brengen! 

Jullie zijn dus voor zonnevelden? 
Dat ligt eraan. Zonnepanelen kunnen wat ons betreft in de eerste plaats ‘het dak op’. Dan heb je dubbel ruimtegebruik, en dat is in ons kleine land met schaarse ruimte ideaal. Bovendien zijn er landelijk nog maar 4% van de daarvoor geschikte daken benut. Echter wij zijn tégen plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond. 

Wat is daar mis mee dan? 
Nederland heeft een bijna ideaal klimaat voor landbouw. Verder staat onze landbouw wereldwijd aan de top én beschikken we over vruchtbare grond. Wat is er dan mooier om daar één van de meest duurzame en diervriendelijke landbouw te bedrijven? Verder is plaatsing van zonnepanelen op land slecht voor het bodemleven; dat is toch ook schepping? 

Sommigen geven aan dat de biodiversiteit juist toeneemt in een zonnepark. Klopt dat? 
Als je in een gewoon weiland zonnepanelen plaatst én daarbij allerlei extra’s doet kan dat het geval zijn. Dit is tevens een gelegenheidsargument: zo kun je ook bijvoorbeeld een fabriek in een natuurgebied plaatsen en de biodiversiteit omhoog brengen. Feit is dat het bodemleven de dupe is en dat langetermijneffecten nog niet bekend zijn. 

Staat de SGP niet alleen in deze visie? Het andere argument hoor je vaker. 
De lobby van investeringsmaatschappijen die zonnevelden aanleggen is sterk. Opvallend is dat de SGP veel natuur- en milieuorganisaties aan zijn zijde heeft. Zij willen dolgraag duurzame energie, maar zien ook de grote nadelen voor de natuur. Daarom wordt er door hen (door argumenten onderbouwd) gestreden tegen deze parken. Opvallend is dat landelijk veel partijen ook het SGP-standpunt hanteren, bijvoorbeeld de CU (mw. Dik-Faber), PvdA (dhr. Moorlag) maar ook D66 wil erop letten dat de opwek van duurzame energie niet ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. (dhr. Jetten) Plaatselijk zien we dit echter niet altijd terug. 

De SGP is dus tegen; hebben jullie wel alternatieven? 
Zeker. In Ede hebben we afgesproken dat we 50 hectare zonnevelden gaan aanleggen tot en met 2022. Dit is recent naar 40 hectare bijgesteld. Dit dient volgens ons niet op landbouwgrond te gebeuren. Constructief als we zijn, hebben we het college een lijst met restgronden aangereikt: bijvoorbeeld braakliggende terreinen (Deelen), spoordijk, snelwegtaluds en meer. Verder initieerden we een informatieavond over windmolens voor agrarische bedrijven in ons buitengebied. 

Welke richting gaat het op denken jullie? 
Het verzet tegen zonneparken op landbouwgrond groeit. In de noordelijke provincies is wildgroei ontstaan; dit wil eigenlijk niemand in onze gemeente. Verder valt op dat draagvlak in de buurt vaak ontbreekt, ondanks mooie verhalen van de investeerders. Tegelijkertijd lopen we in onze gemeente voorop in de groei van zonnepanelen op daken. Ook gaat de technologische ontwikkeling door, waardoor we in de nabije toekomst wellicht nieuwe mogelijkheden krijgen. En tenslotte kan de huidige coronacrisis ervoor zorgen dat we nog beter gaan beseffen dat we gezond eten nodig hebben: van de beste boeren ter wereld! 

Gerrit Heij, Fractievolger SGP Ede

Foto door Darwis Alwan via Pexels