6 april 2023

SGP Ede in gesprek met Cultura

SGP Ede is donderdagmiddag 6 april op werkbezoek bij Cultura in Ede geweest. In een goed en open gesprek is de fractie bijgepraat over ontwikkelingen bij Cultura. Met de directie is onder andere gesproken over de komende verbouwplannen en de samenwerking met Astrant.

Op onderdelen blijft de SGP de ontwikkelingen binnen Cultura kritisch volgen. Denk ook aan de programmatisch invulling in het theater en de zondagsopenstelling van de bibliotheek in Ede. Aan de andere kant is er waardering. De christelijke inwoners van onze gemeente zijn in beeld bij Cultura. Onder andere met het boekenaanbod wordt daar rekening mee gehouden. Nadrukkelijk wil Cultura de inwoners uit de buitendorpen betrekken bij haar activiteiten. Een oproep om vanuit de gemeente aanspraak te maken op extra financiële middelen vanuit het Rijk om taalachterstanden aan te pakken wordt door de SGP van harte ondersteund.

Goed om met dit gesprek te constateren dat Cultura zich op die wijze, maar ook met een kostendekkend cursusaanbod, wil inzetten voor een gezonde organisatie.