10 maart 2020

SGP Ede vraagt om MKB-Toets

 

De MKB-Toets wordt vanaf dit jaar een belangrijk onderdeel van de verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland. Het lijkt ons als SGP-fractie een mooie uitkomst van deze MKB-Toets als we hierdoor de banden tussen de lokale overheid en onze ondernemers kunnen verstevigen. Onze ondernemers zijn werkgevers van veel van onze inwoners en zorgen zij voor de nodige bedrijvigheid. Daar willen we zuinig op zijn.

MKB-Nederland heeft alle gemeenten opgeroepen om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB-Toets in te voeren. De SGP-fractie in de gemeente Ede draagt deze oproep een warm hart toe en heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de MKB-Toets. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid beter uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven. Steeds meer ondernemers klagen over toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt. Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het MKB kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten.

De SGP-fractie verwacht dat de MKB-Toets inzichtelijk maakt waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. De banden tussen gemeente en bedrijfsleven zijn over het algemeen goed en worden als positief ervaren. Die positieve signalen krijgen wij van lokale MKB bedrijven als we op werkbezoek zijn. Tegelijk zijn er ook signalen die ons zorgen baren bijvoorbeeld als het gaat over aanbestedingen.

Samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen heeft MKB-Nederland alle gemeenten een Handreiking gestuurd waarmee ze de MKB-Toets eenvoudig kunnen invoeren.