27 januari 2023

Bijdrage debat Crisisnoodopvang Ede

Gemeente Ede maakte 24 januari bekend dat Ede 111 asielzoekers gaat opvangen. Daarvoor wordt een crisisnoodopvang geopend aan de Galvanistraat in Ede. Deze opvang zal in de eerste instantie 6 maanden openblijven.

In de raadsvergadering van 26 januari besprak de gemeenteraad het voorstel. Bert van Roekel deed namens de SGP zijn bijdrage en stelde ook enkele vragen aan de wethouder. Hieronder leest u zijn hele bijdrage.

“Als het gaat om de opvang van vluchtelingen, dan wil de SGP vanuit christelijke barmhartigheid niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid.”

Voorzitter,

In ons verkiezingsprogramma staat: “Als het gaat om de opvang van vluchtelingen, dan wil de SGP vanuit christelijke barmhartigheid niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid.”

Door deze bril kijkt de SGP naar dit raadsvoorstel. U mag best weten, we zijn als fractie niet blij dat het nodig is om nog meer vluchtelingen op te vangen. Dit terwijl wij als Ede in Harskamp en Deelen al een behoorlijke steen bijdragen. Maar helaas blijkt dat niet voldoende.

Uit de beantwoording van de ambtelijke vragen is gebleken dat het college de keuze heeft gemaakt om geen voorkeur aan te geven voor een doelgroep. Waarom is die keuze gemaakt? Een goede verhouding tussen mannen/vrouwen draagt toch bij aan het draagvlak onder de bewoners en het gevoel van veiligheid?

Het raadsvoorstel spreekt over een periode van ten minste 3 maanden met de optie tot verlenging van nog eens 3 maanden. Op de website gaat het over een periode van ten minste 6 maanden.  Maar wat kunnen de Edenaren nou echt verwachten? Welke maximale periode is er afgesproken?

Vanuit het oogpunt van een betrouwbare overheid willen wij aandringen op heldere communicatie en reële verwachtingen voor de inwoners.

Het college heeft ervoor gekozen om deze opvang zelf te beheren en te organiseren in plaats van dit door de COA te laten doen. Een gedeelte van het personeel wordt weggehaald bij de locatie in Harskamp. Ontstaat daar dan geen gat in de personele bezetting?

Dank u, voorzitter