12 december 2023

Ede maakt verduurzamen monumenten makkelijker

Een van de punten waar de SGP aandacht voor vroeg tijdens de begrotingsbehandeling was het verduurzamen van erfgoed. We zijn dan ook blij dat de gemeente Ede nu met een nieuwe regeling komt die het voor eigenaren van monumentale gebouwen makkelijker maakt om duurzame maatregelen te treffen.

‘SGP Ede is verheugd dat er zo snel een nieuwe regeling is en we hopen dat veel monumenten hierdoor verduurzaamd kunnen worden.’

Vanaf januari kunnen eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten eenvoudiger zonnepanelen en collectoren plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden mogen deze ook zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. De gemeente Ede wil het verduurzamen en energiezuiniger maken van monumenten stimuleren. Wethouder Versteeg (energietransitie): ,,Deze prachtige gebouwen moeten we behouden voor de toekomst. We geven eigenaren meer mogelijkheden om hun pand te verduurzamen, zodat het monument nog lang mee kan.”

Als er voor de verduurzaming van monumenten (bijvoorbeeld warmtepompen of zonnepanelen) een vergunning nodig is, worden de kosten hiervoor (de monumentenleges zijn ongeveer 500 euro) vergoed door de gemeente Ede. Hiervoor is een nieuwe subsidieregeling opgesteld. In de beleidsregel ‘MOOI Ede’ zijn de meest actuele uitgangspunten en uitvoeringsrichtlijnen voor de (gebouwde) monumentenzorg samengevat. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel voor eigenaren, architecten en aannemers die gaan verbouwen of restaureren.

Lees hier meer:
Persbericht gemeente Ede 
Regeling MOOI Ede 
Bijdrage SGP Begroting 2024-2027