31 oktober 2020

Bert van Roekel over: Kerkenland

Wat een heisa…wat een verbaal geweld!

Voornamelijk online, maar wellicht ook aan de keukentafels is er veel verbaal geweld tegen kerkenland geweest. En waarom? Nou omdat het helemaal nergens op sloeg dat de kerken meer dan 30 personen toelieten. Ja? Sloeg dat nergens op? Waar is dat op gebaseerd? Een jongedame zei tegen mij: ‘Als dat mag, waarom mag ik dan niet in het weekend gaan stappen?’

In een conversatie zijn er vaak veel emoties, maar ik zal voor u als lezer eens een aantal feiten op een rij zetten: 

  • In de kerk mag je (gelukkig alleen nu) alleen komen op uitnodiging
  • Je wordt alleen uitgenodigd na een gezondheidscheck
  • Niemand mag zich vrij bewegen tijdens de kerkdienst; je mag alleen opstaan en naar binnen of buiten lopen in opdracht van de koster
  • Tijdens de 'beweging' (bijv. het naar de zitplaats lopen) wordt veelal een mondkapje gedragen
  • De onderlinge afstand kan gegarandeerd worden, veel kerken hebben kerkbanken verwijderd, looplijnen aangebracht, zitplaatsen gemarkeerd etc.
  • Kerken zijn vaak gigantische gebouwen met ontzettend veel luchtcapaciteit; daarbij is de ventilatie vaak goed geregeld
  • Mensen zitten stil te luisteren naar 1 voorganger

Volgens mij zijn bovenstaande feiten al reden genoeg waarom de kerken een uitzonderingspositie hebben in vergelijking met het uitgaansleven. Op zijn minst lijkt het me redelijk om maatwerk te leveren, het zou toch niet realistisch zijn als in een kerk waar normaal duizenden mensen kunnen, nu opeens maar 30 mensen in mogen? De onderlinge afstand is vele malen groter dan in welk gebouw dan ook waar wel een uitzonderingspositie voor is gemaakt. En de ventilatie is ook vele malen beter…  

In de Grote Kerk in Wageningen mogen doordeweeks tijdens een concert 100 mensen in het gebouw. Waarom? Omdat uit onderzoek is gebleken dat het veilig en verantwoord is. En toch mogen er op zondag opeens maar 30 personen in hetzelfde gebouw. Waarom? Omdat het dan een ‘kerkdienst’ is. Dat kan ik dan weer moeilijk begrijpen….

Maar lezers, laten we vooral niet vergeten waarom Godsdienstvrijheid is vastgelegd in de grondwet. Het gaat niet over uiterlijke of tijdelijke zaken, het gaat in de kern om wie we zijn.Kerkdiensten zijn juist ook in deze tijd van groot belang, ze geven troost, hoop en zingeving. Het geeft tijdens een tijdperk vol met angst, grafieken en waarschuwingen houvast, perspectief en bezinning. De kerkgangers krijgen te horen dat ze risico lopen voor het virus, maar ook dat er een Verlosser is Die Zich aanbiedt. Verlossing van het Corona-Virus? Nou dat misschien niet, maar wel verlossing van hun grote schuld tegenover God. En dan is het virus alsnog gevaarlijk, en kan het alsnog dodelijk zijn. Dit vraagt ook van kerkgangers een grote voorzichtigheid, maar angst is niet meer nodig.Ze mogen weten dat er een Verlosser is, die overal boven staat. Wat een troost, toch?

Fractielid, Bert van Roekel´╗┐