21 september 2022

Locatiekeuze zwembad

In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over het doen van onderzoek naar de vestiging van een nieuw zwembad. De SGP ziet dat de mogelijkheden voor uitbreiding binnen De Peppel beperkt zijn. Wel heeft de SGP verschillende kritische vragen bij dit onderwerp. De snelheid waarmee het zwembad gerealiseerd wordt is een grote vraag. Waarom is snelle realisatie gewenst. Mogelijk is het goed om een meer gedegen onderzoek uit te voeren. Ook omdat de kosten van het voorliggende plan erg hoog zijn. Zeker in relatie tot de stijgende bouw- en energiekosten. Ook de hoge jaarlijkse exploitatiekosten zien we als een risico. Het zwembad zal ook 7 dagen per week geopend zijn, wat een verdere druk legt op de zondagsrust.