16 juni 2023

Motie SGP permanente nachtopvang

Tijdens de raadaadsvergadering van 15 juni is de motie van de SGP e.a.  over permanente nachtopvang van buitenslapers in Ede aangenomen! De afgelopen tijd is de opvang van buitenslapers in Ede veel in het nieuws geweest en SGP Ede is daarom ook blij dat deze motie is aangenomen en ziet uit naar de uitvoering. SGP raadslid Bert van Roekel lichte tijdens de oordeelsvormende vergadering van 1 juni deze motie toe. Hier onder vindt u zijn uitgesproken bijdrage.

Voorzitter,
De overheid hoort een schild voor de zwakken te zijn. Zij dient als een vangnet voor mensen die niet langer kunnen voldoen aan alle eisen die de maatschappij aan hen stelt.

Pijnlijk om te moeten constateren dat wij vaak niet eens in staat zijn om de basisbehoeften, zoals een droge slaapplek en een douche, aan te bieden. De wanhoop is soms groot. Soms zelfs zo groot dat Edenaren een strafbaar feit plegen om weer een warme slaapplek te hebben.

Ik sprak onlangs met een betrokkene die veel met deze doelgroep werkt, en hij merkte op dat de overheid deze doelgroep gevoelsmatig ziet als 'de koffers van Schiphol'. Objecten die altijd op de verkeerde lopende band terechtkomen, soms hier - soms daar - op een hoop gegooid en nooit aankomen op de juiste bestemming.

Zijn ervaring was dat er met meer enthousiasme gesproken werd over 'food' dan over onze eigen Edenaren die op straat leven. Deze opmerkingen raakten mij diep. ik heb hier oprecht wakker van gelegen. Hoe is het mogelijk dat we ons hier in Ede, in een welvarend land bevinden, maar dat er dagelijks meer dan 10 mensen gedwongen zijn om in de Edese bossen en onder bruggen te slapen? Of dat ze wanhopig op zoek gaan naar warmere plekken bij bijvoorbeeld portieken, maar daar worden opgejaagd als wild, zonder enig alternatief aangeboden te krijgen.

'Er wordt met meer enthousiasme over 'food' gesproken dan over onze eigen Edenaren die op straat leven.'

Er wordt door zowel ambtenaren als professionals hard gewerkt om deze Edenaren zo menswaardig mogelijk te behandelen. Afgelopen winter is er weer met man en macht gewerkt om te voorkomen dat mensen in de vrieskou buiten moesten slapen. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de grote inzet van de betrokkenen. Echter, uit de evaluatie hebben we moeten vernemen dat er ontzettend veel geld is uitgegeven aan een zeer matige ad-hoc oplossing.

Daarom willen wij als indieners verdere sturing geven aan het uitgangspunt ‘niemand slaapt op straat’ zoals benoemd in bestuursakkoord door het college op te roepen om uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar een voorstel bij de gemeenteraad neer te leggen voor de oprichting van een permanente, sobere maar doelmatige nachtopvang.

Als centrumgemeente van de Valleiregio voor maatschappelijke opvang hebben wij de verantwoordelijkheid om hierin het voortouw te nemen en het goed te regelen. Dit zal leiden tot een efficiëntere besteding van de gemeentelijke financiën, minder overlast voor omwonenden, en maakt ons een betrouwbaardere partner voor maatschappelijke organisaties en een niet in de laatste plaats een betere overheid voor onze Edese inwoners.

Dank u, voorzitter.