19 februari 2021

Onderhoud aan wegen en fietspaden

Tijdens het vragenuurtje op donderdag 18 februari werd door Pieter Kool de volgende vijf vragen gesteld.

Voorzitter, vorige week hebben we een aantal raadsvragen gesteld over de begaanbaarheid van wegen en fietspaden binnen onze gemeente. De begaanbaarheid van druk bereden wegen was zorgelijk. De sneeuw smelt weg en zoals we ook al landelijk hebben kunnen vernemen verschijnen er her en der flinke gaten in het wegdek. In 2019 hebben we ook al vragen gesteld en aandacht gevraagd voor deonderhoudstoestand van de gemeentelijke wegen en fietspaden. Ook toen bleek dat er minder geld aan onderhoud van wegen en fietspaden werd uit gegeven.

Tot op heden moeten we constateren dat er aan de benoemende wegen en fietspaden zoals we toen hebben aangeleverd er nog geen onderhoud en/of aandacht aan deze wegen en paden is besteed. Goedkoop is duurkoop op termijn!

De SGP heeft de volgende vragen:

  1. Deelt de wethouder de zorg van de SGP dat er zeker op korte termijn aandacht nodig is om de onderhoudstoestand inzichtelijk te maken en raad met de bevindingen in kennis te stellen voordat de perspectiefnota wordt behandeld?
  2. Is er voldoende mankracht inzetbaar om een wegeninspectie op korte termijn te realiseren om te komen tot een plan van aanpak of ligt er een plan van aanpak klaar?
  3. Er zijn diverse wegdekken die grote oneffenheden laten zien waardoor de verkeersveiligheid te wensen over laat,  neemt de wethouder de verantwoordelijkheid  door bij gevaarlijke situaties direct actie te ondernemen?
  4. Er zijn inmiddels diverse klachten binnen gekomen over minstens 2 fietspaden. Het fietspad langs de Barneveldseweg tussen Lunteren en Barneveld  en het fietspad tussen de Driesprong en Wekerom verkeren in een erbarmelijke toestand. Wat denkt de wethouder hier op korte termijn aan te gaan doen?
  5. Kan de wethouder in een planning aangeven welke onderhoudsplannen er liggen voor de komende 2 maanden om voor de zomerperiode de zaak op orde te hebben?