13 februari 2021

Gladheidbestrijding

Namens de SGP stellen we graag een aantal Raadsvragen over gladheidbestrijding.

De winter heeft Nederland weer eens aardig in zijn greep. Na vele jaren van minimale winters blinkt het jaar 2021 er geweldig uit. Jong en oud vinden het mooi om het sneeuwlandschap te mogen zien en kinderen beleven hoogtijden om op veel plaatsen te genieten van de winterprik.

Ouderen maken zich wat meer zorgen omdat er door het winterweerbelemmeringen zijn om zich buitenshuis te bevinden. Voor de boodschappen dient men toch deel te nemen aan het verkeer, als voetganger of als automobilist. Ook voor de hulpdiensten zijn het drukke tijden en deverkeersveiligheid is toch wel een bron van zorg. De aanhoudende winterperiode vraagt om actief werken om deveiligheid te verhogen door sneeuwruimen en bestrijding door middel van zoutstrooien. We zien overigens wel dat er hard gewerkt wordt om wegen gangbaar tehouden. We hebben de volgende vragen:

  1. Is er een draaiboek waaruit men denkt en werkt om de gladheidsbestrijding uit te voeren en is dit up-to-date gehouden inde afgelopen periode?
  2. Op 8 februari waren er duidelijk waarneembare verschillen te zien bij de gemeente grens bij de Barneveldseweg. Barneveld had geschovenen had de boel schoon op deze hoofdweg. Ede was nalatig de weg bijna onbegaanbaar niet geschoven ondanks dat er veel fietsers zich verplaatsen vanuit Ede, Lunteren naar Barneveld. Hebben dergelijke hoofdwegen een hoge prioriteit en waarom is Barneveld blijkbaar beter in staat om dit beheer uit te voeren dan Ede?
  3. Is er voldoende aandacht voor het sneeuwvrij houden van uitvalsbasis plaatsen van hulpdiensten. Zondagavond was het duidelijk zichtbaar dat de kazerne aan de Klinkenbergerweg zeker niet sneeuw vrij was. Ook vragen we aandacht bij het ziekenhuis Gelderse Vallei om niet alleen de weg vrij te houden maar ook de fietsstroken en de voetgangers route! Is er naar de mening van hetcollege voldoende aandacht en mankracht om dit uit te voeren?
  4. Nu de kinderen weer naar de basisscholen mogen blijkt er ook daar onvoldoende gedaan te worden om de toegang tot de scholen te bezoeken en de wegen sneeuw vrij te maken. Deelt u die mening en wat gaat u doen om dit op te lossen c.q. te verbeteren?
  5. Via de mail bereiken ons berichten of er aandacht is voor het Enka terrein. Bewoners missen daar node de sneeuw ruimers. Vrijwel alle wegen zijn niet begaanbaar en bewoners verzoeken ons omaandacht te vragen voor hun zorgen in die wijk. Is er sprake van achterstand in het ruimen op het Enka terrein of is er sprake van onvoldoende mankracht c.q. de inzet van materieel?
  6. Wegen naar begraafplaatsen zijn niet vrij begaanbaar. Gezien het doorgaande gebruik door het hogere aantal sterfgevallen vraagt dit om actief te zorgen voor verbetering en begaanbaarheid naar deze plaatsen. Kunt u dit borgen en zorgen voor snelle uitvoering en aanpassing?