27 juni 2022

Raadsvragen over sluipverkeer Binnenveld

Raadslid Gerrit Heij heeft namens SGP Ede de volgende raadsvragen ingediend rondom de verkeerssituatie in het Binnenveld:

De wijk Veenendaal-Oost wordt steeds verder volgebouwd. Verkeersafwikkeling via de Rondweg-Oost is lastig, omdat verbreding al lang op zich laat wachten en dit niet voor 2026 wordt verwacht. Het verkeer zoekt zijn weg, voor een deel via het Edese deel van het Binnenveld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Zuiderkade, Meentdijk, Maanderdijk en Maanderbroekweg.

 1. Is het college op de hoogte van de geschetste verkeerssituatie?
 2. Zijn er contacten met gemeente Veenendaal hierover? Zo ja: wat zijn de gemaakte afspraken? en zo nee: wil het college deze gesprekken aangaan om samen een oplossing te zoeken?
 3. Tot welke maatregelen is het college bereid?

  Recent is er door gemeente Veenendaal een brief verspreid onder bewoners in ons buitengebied; hierin wordt veel bouwverkeer aangekondigd vanwege werkzaamheden voor de aanleg van De Groene Grens, fase 3. Het betreft 2.500 dieselvrachtwagens waarvan een deel via de Spitsbergenweg-Zuiderkade gaat rijden. Dit zorgt voor nog meer verkeersdruk, bovenop het huidige vele (sluip)verkeer. In deze kinderrijke buurt levert dit mogelijk extra gevaar op.

 4. Welk alternatief kan voor deze route worden gevonden?
 5. Wat kan het college meedelen over het overleg met gemeente Veenendaal hierover?

  In 2020 werd er aangekondigd dat er in Q2 2022 een pilot komt met een gedeeltelijke afsluiting van het viaduct ‘Pakhuis’. Dit gaat waarschijnlijk ook invloed krijgen op de hoeveelheid sluipverkeer in het Binnenveld.

 6. Wat is de status van dit project?
 7. Is het college bereid integraal te kijken wat oplossingen kunnen zijn om sluipverkeer in genoemd gebied terug te dringen?

Antwoorden op deze raadsvragen worden rondom de volgende PDE verwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht op ede.raadsinformatie.nl of contact opnemen met SGP Ede via onze contactpagina.