8 mei 2021

Raadsvragen over windwokkels

Raadsvragen van het raadslid Gerrit Flier en fractievolger Gerrit Heij ingevolge artikel 42 van het regelement van orde van de Edese gemeenteraad.
Ede, 26 april 2021.

Inzake: windwokkels

Geïnspireerd door het grote succes van de toename van zonnepanelen op daken in de Gemeente Ede en de bijdrage aan onze energiedoelstellingen, heeft onze fractie navraag gedaan naar c.q. nagedacht over een complementaire oplossing. Een bestaand idee is een windwokkel in combinatie met zonnepanelen. Hier zitten meerdere quick wins in:

 1. Bij plaatsen van de combi zonnepanelen en windwokkel is uitbreiding van het stroomnet vaak niet nodig;
 2. Wind- en zon vullen elkaar qua opbrengst het jaar rond vaak goed aan. Op deze manier kan dat voor een grote groep haalbaar en betaalbaar worden. Dit geldt vooral als de salderingsregeling mogelijk wordt afgebouwd;
 3. Er zijn meerdere kleuren en vormen leverbaar, zodat de windwokkel desgewenst niet op hoeft te vallen in de omgeving;
 4. Windwokkels zijn nagenoeg geluidloos;

Momenteel zijn windwokkels voorbehouden aan idealisten en/of doen mede dienst als reclamedrager, omdat...

 • De terugverdientijd is veel langer dan bij zonnepanelen;
 • Het is een relatief onbekend product;
 • Er een (kostbare) omgevingsvergunning nodig is: dit remt het enthousiasme én de eerste jaren draait de windwokkel alleen al om deze vergunningskosten terug te verdienen…

De SGP-fractie is van mening dat…

 • Windwokkels het waard zijn om te worden gestimuleerd en zo voor een grote groep burgers en bedrijven haalbaar en betaalbaar worden;
 • Windwokkels een extra middel zijn om bij te dragen aan het halen van onze energiedoelstellingen;
 • Windwokkels het stroomnet amper extra belasten doordat ze jaarrond grotendeels complementair zijn aan zonnepanelen;
 • Er gezocht moet worden naar manieren om de drempel ‘omgevingsvergunning’ te slechten, ook al is dit landelijk beleid;
 • Er gebleken is dat kleinschalige opwek doorgaans geen problemen qua draagvlak oplevert en mede daardoor snel te realiseren is.

Daarom heeft de SGP-fractie de volgende vragen:

 1. Is het college het eens dat windwokkels complementair zijn i.c.m. zonnepanelen?
 2. In hoeverre kan het college zich vinden dat windwokkels stimulans moeten krijgen?
 3. Welke mogelijkheden zijn er (ook juridisch) voor onze gemeente om de burger in de kosten van de omgevingsvergunning tegemoet te komen?
 4. Welke andere mogelijkheden ziet het college nog om windenergie voor particulieren en bedrijven te stimuleren?
 5. Kan de gemeente Ede zelf ook het goede voorbeeld geven om op gemeentelijke gebouwen naast zonnepanelen ook met windenergie aan de slag te gaan?

 

Bron afbeelding: hollandcomposites.nl