2 februari 2022

Reduceren lichthinder van windmolens

Gerrit Flier heeft namens SGP Ede de volgende raadsvragen ingediend bij het college:

Windmolens hebben de laatste tijd meer aandacht en kunnen rekenen op minder draagvlak. Dit met name vanwege de overlast die onze inwoners ervaren als zij daar dichtbij wonen. Denk hierbij aan lawaai van de wieken en slagschaduw. 's Nachts knippert er een rode lamp bovenop deze windmolens. Het verminderen van de overlast voor omwonenden kan het draagvlak bevorderen. In het kader van verminderen van overlast wijzen wij op een onderzoek wat gedaan is naar het 'uitzetten van de rode lampen' op windmolens. 

Onderzoek zou namelijk uitwijzen dat deze lampen 's nachts uitgezet zouden kunnen worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid en daarmee wordt lichthinder voorkomen. Dit omdat er alternatieven zijn die de veiligheid kunnen waarborgen. In het licht van dat onderzoek heeft de SGP de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de uitkomsten van genoemd onderzoek?
  2. Is het college het met de SGP eens dat hiermee lichthinder wordt voorkomen?
  3. Wat denkt het college dat de invloed kan zijn op het draagvlak wanneer onze (nieuwe) windturbines geen rode lampen meer hoeven te voeren?
  4. Wil het college in gesprek met de exploitant van de huidige twee windturbines om dit voor te stellen?
  5. Wat zijn de mogelijkheden om bij toekomstige windturbines rekening te houden met deze nieuwe inzichten?

De beantwoording van de vragen zien wij graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.