9 mei 2020

Ruimere openingstijden op zondag t/m zondag 26 april, waarom?

 

Wat geven deze omstandigheden veel te overdenken en wat heeft deze roepstem ons veel te zeggen. Ik ga er niet verder op in wat er allemaal anders is  dan 2 maanden geleden, maar sluit af  met iedereen sterkte en wijsheid te wensen in deze omstandigheden, ook het College van B en W met het nemen van maatregelen, om ook vanuit de lokale overheid, op gepaste wijze, bij te dragen aan het helpen opvangen van de effecten van deze crisis.´╗┐

Heeft u zich ook verbaasd over de berichtgeving van het College van B en W van Ede  dat supermarkten en andere winkels in de levensmiddelenbranche vanwege de coronacrisis de zondagen t/m 26 april langer open mogen zijn?  En dat dit ook is toegestaan in de buitendorpen?  Ik namelijk wel. Niet alleen verbazing maar ook schrik en verdriet.  Dit is ook kenbaar gemaakt aan het College. De SGP in Ede heeft erop aangedrongen om te stoppen met deze verruiming.  Verruiming van openingstijden was en is niet nodig.  Op maandag t/m zaterdag mogen supermarkten al open zijn tussen  06.00 uur en 22.00 uur.  Die mogelijkheden worden nog niet benut. In plaats van winkeltijden verruimen op zondag moeten we overgaan tot sluiting op zondag.  De SGP wil daar steeds weer op wijzen. Zeker ook in deze tijd van de coronacrises. In de Bijbel kunnen we in de Klaagliederen van Jeremia 3:40 lezen: Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.  Daar sluit ik mezelf ook bij in. Het vierde gebod van de Tien Geboden roept ons op om de zondag te heiligen en tot Gods eer in te vullen. We zien dit ook terug  in de geschiedenis van het manna in Exodus 16 waar de Israëlieten in de woestijn voor twee dagen manna konden rapen. Op de sabbat, onze zondag, viel er geen manna.

 

Maker foto: Jeroen Jumelet
Bronvermelding foto: ANP JEROEN JUMELET´╗┐