26 september 2022

SGP Ede teleurgesteld in Ede Pride

De eerste Edese Pride van dit weekend deed pijn. Met dit evenement vraagt de lhbtiq+-gemeenschap aandacht voor diversiteit en voor acceptatie van haar doelgroep. Bekend is dat de SGP hier op zich al grote moeite mee heeft. De Bijbelse visie op het huwelijk tussen man en vrouw staat haaks op het vieren ‘om vooral jezelf te kunnen zijn, in alle vormen en maten’.

De website van Ede Pride geeft aan niet te willen provoceren. Helaas moet de SGP Ede constateren dat Ede Pride daar blijkbaar geen invulling aan kan geven. Diverse programmaonderdelen staan ver af van onze visie. En met name het programmaonderdeel ‘Het Paarse Avondmaal’ wordt als pijnlijk ervaren. Het Heilig Avondmaal, waarin christenen het lijden en sterven van Jezus Christus gedenken, wordt hier ingezet om een gedachtegoed te promoten dat voor veel Edese christenen niet te verenigen is met de betekenis van dit christelijke gebruik.

De SGP is daarom zeer teleurgesteld. Veel Edese inwoners ervaren dit evenement als provocerend en kwetsend. Het is ook niet in lijn met de intenties die uitgesproken zijn bij het uitroepen van de gemeente Ede als regenbooggemeente. Met respect voor ieders standpunt zou het regenboogbeleid worden vormgegeven.

Mede gezien de rol van de gemeente bij dit evenement zal de SGP onze zienswijze onder de aandacht brengen van het college. Daarnaast voeren we het gesprek met betrokkenen. Vooraf hebben we signalen afgegeven in de richting van de organisatie, ook na dit evenement hopen we in gesprek te blijven om onze visie onder woorden te brengen. Mede in het belang van de doelgroep, waaronder ook jongeren en ouderen die worstelen met hun identiteit en ondanks alles toch hun leven willen inrichten volgens de waarden en normen die God ons gegeven heeft.