27 januari 2021

Aanrijtijden ambulances

Op jl. 15 januari 2021 zijn de onderstaande vragen door Arnold Versteeg namens SGP-Ede ingediend bij het college.

De SGP zet zich al jaren in om de aanrijtijden van ambulances naar de dorpskernen van Ede te verbeteren. Juist bij de meeste dorpskernen, maar ook het buitengebied ervan, liggen de aanrijtijden al jaar en dag beneden het vereiste gemiddelde.

De SGP heeft kennis genomen van het feit dat VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) in onze regio recent gestart is met de inzet van een nieuw soort ambulance: de Midden Complexe Ambulancezorg (MCA). Deze nieuwe ambulances vervangen de zorgambulances en omdat ze beter zijn uitgerust dan de zorgambulances kunnen ze taken overnemen van de spoedeisende ambulancedienst. Hierdoor wordt de druk op de spoedeisende ambulancedienst fors verlaagd, zodat de aanrijtijden voor spoedeisende zaken moet verbeteren. De MCA zal onder andere planbare ritten, zoals liggend vervoer van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis of vanuit huis naar polikliniek, gaan uitvoeren.

De SGP is verheugd met het feit dat VGGM als één van de eerste veiligheidsregio’s is gestart met de inzet van deze nieuwe soort ambulances. Als de aanrijtijden daadwerkelijk hierdoor fors verbeteren, dan lijkt het jaren van ‘duwen en trekken’ door de SGP eindelijk resultaat op te leveren: de inwoners van de dorpskernen en het buitengebied worden bij spoedeisende zaken sneller geholpen.

De SGP heeft de volgende vragen:

  1. Kan het college de gemeenteraad per memo of anderszins informeren over deze nieuwe soort ambulances? Om hoeveel ambulances van dit type gaat het, waar zijn die gestationeerd, zijn ze hetzelfde uitgerust als spoedwagens, waarvoor zijn ze wel geschikt en waarvoor niet etc.?
  2. Klopt het dat deze ambulances dagelijks continue door de Veiligheidsregio rijden?
  3. Klopt onze aanname, dat door de inzet van de MCA, de druk op de spoedeisende ambulancedienst dusdanig verlaagd wordt, dat de aanrijtijden bij spoedeisende gevallen (A1-ritten) zullen verbeteren voor geheel Ede, dus ook voor het buitengebied en de dorpskernen?
  4. Wil het college de VGGM vragen om in de tweede helft van dit jaar een evaluatie naar de gemeenteraad te sturen over de inzet van de MCA over de eerste helft van 2021? Daarbij graag betrekken de aanrijtijden van de spoedeisende ambulancedienst (A1-ritten) in de eerste helft van 2021, vergeleken met voorgaande jaren 2018/2019/2020, per dorpskern. Om zo doende het effect van de MCA op de mogelijk verbeterde aanrijtijden te kunnen beoordelen. 
  5. De SGP heeft in 2016 via raadsvragen gevraagd om de gemeenteraad jaarlijks automatisch te rapporteren over de aanrijtijden van de ambulances in Ede, en dat gespecificeerd naar wijk en dorpskern. Het college heeft die toezegging gedaan. De raad ontvangt het jaarverslag van de VGGM, met de gemiddelde aanrijtijden van geheel Ede, echter de specificatie per wijk en dorpskern ontbreken. De SGP verzoekt het college het toegezegde ook na te komen en voortaan het gevraagde ook jaarlijks met het jaarverslag van de VGGM de gemeenteraad toe te sturen.