20 december 2021

Gebruik van Chinese apparatuur

Raadsleden Arnold Versteeg van de SGP en Bart Omlo van de VVD hebben de volgende raadsvragen ingediend:

In het Binnenlands Bestuur van 10 december 2021 werd een onderzoek van AG Connect besproken. AG Connect heeft een steekproef gehouden onder gemeenten om te ontdekken welke en hoeveel gemeenten nog steeds blijven werken met technologie van Chinese techreuzen als Huawei.

Er zijn vijftig gemeenten benaderd voor deze onderzoek, uiteindelijk hebben zevenentwintig gemeenten meegedaan. Enkele feiten uit de onderzoek:             

 • 11 gemeenten nemen China mee in aanbestedingen, 6 gemeenten doen dit niet;         
 • Van de 27 gemeenten werken er 8 samen met China; 
 • 2 gemeenten blijven ICT-diensten afnemen bij Chinese bedrijven;         
 • Alle provincies werken samen met China, maar gebruiken geen van alle Chinese technologie;              
 • Slechts 7 gemeenten van de 27 kunnen melden welke maatregelen ze hebben genomen sinds de China-strategie van het Rijk. Alle 10 provincies die meewerkten, melden wel maatregelen te hebben genomen;
 • Eén op de drie gemeenten is voorzichtiger geworden met banden met China; 

Cybersecurity, digitale spionage, is heden ten dage helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving. De SGP en de VVD vinden dat gemeente Ede zich scherp bewust dient te zijn van de groeiende risico’s van samenwerken met Chinese partijen en dus met Chinese technologie. Daarom de volgende vragen:

 1. Is gemeente Ede benaderd door AG Connect om mee te doen aan het genoemde onderzoek?

Zo ja, heeft Ede meegedaan aan dit onderzoek en waarom eventueel niet?       

 1. Betrekt Ede ict-diensten bij de van spionage verdachte Chinese techreus Huwai of andere Chinese bedrijven?
 2. Betrekt Ede onderdelen voor de ict-infrastructuur en telefonie van het Huwai of andere Chinese merken?            
 3. Neemt Ede China mee in aanbestedingen bij de aanschaf van ict en telefonie apparatuur?

De politie maakt gebruik van drones van het Chinese bedrijf DJI. "We sluiten niet uit dat informatie op Chinese servers belandt", zegt de politie in reactie op een onderzoek van Trouw, De Groene

Amsterdammer, EenVandaag en Investico. De data staan op servers in China en zouden in handen kunnen komen van de Chinese overheid.

 1. Is bij het college bekend of de politie in onze veiligheidsregio gebruik maakt van drones van het merk DJI?
 2. Indien de politie gebruik maakt van deze drones, bent u het dan met de SGP en VVD eens dat de kans groot is dat data  (camerabeelden, gps-coördinaten etc.) uit Ede in handen kan komen van Chinese overheden?
 3. Is het college bereid om het gebruik van Chinese drones door de politie in onze veiligheidsregio ter discussie te stellen?

Door de Rijksoverheid is in 2019 een China-strategie ontwikkeld. Ede (en ook de Regio FoodValley) wordt bezocht door Chinese delegaties.

 1. Heeft Ede sinds de Rijks China-strategie maatregelen genomen hoe om te gaan met Chinese delegaties, Chinese technologie etc.?  En zo ja, welke maatregelen zijn dat?

Antwoorden op deze vragen worden rond de volgende PDE verwacht.