28 oktober 2020

Leefbaar voetgangersgebied in het centrum van Ede?

SGP-raadslid Arnold Versteeg heeft naar aanleiding van de hybride oplossing van het college met betrekking tot het afsluiten van het centrum van Ede de volgende raadsvragen gesteld:

In memo 137055 komt het college met een voorstel voor een andere centrumafsluiting. Ede kiest, zo stelt het college, voor een hybride oplossing. Een hybride oplossing zodat eventuele wijzigingen in de toekomst makkelijk doorgevoerd kunnen worden. De oplossing houdt in dat het kernwinkelgebied niet meer afgesloten wordt middels fysieke pollers, maar met ANPR-camera’s.

De SGP heeft begin 2020 aandacht gevraagd voor de veiligheid van publiek en winkeliers indien de fysieke pollers verdwijnen. Met de oplossing die het college voorstelt zijn deze zorgen niet weggenomen. Daarom de volgende vragen:               

1. Is het college het met de SGP eens dat toegangsverlening middels kentekencamera’s in het kernwinkelgebied het voor kwaadwillenden veel makkelijker maakt om dit gebied binnen te rijden?

2. Is het college het met de SGP eens dat handbedienbare klappalen die het college op andere plaatsen wil inzetten enkel een verkeersregulerende werking hebben maar totaal geen weerstand bieden tegen voertuigen die opzettelijk inrijden op deze klappaaltjes?  

3. Het college wil vaste afsluitingen realiseren met zwerfkeien. Op zich een mooie oplossing. Daarbij de volgende vraag en opmerking: 
- Wordt deze afsluitingen dusdanig gerealiseerd zodat voertuigen niet tussen deze zwerfkeien door kunnen rijden?      
- Opmerking: afsluitingen met behulp van zwerfkeien kunnen geen afdoende weerstand hebben  tegen voertuigen die echt een zwaardere aanslag willen plegen dan een ramkraak. Zie: https://youtu.be/V33fbfmAgTo

4. Het college komt met een kostenraming voor pollers versus ANPR-camera’s. Deze prijsstelling inclusief de jaarlijks terugkerende kosten, doet vermoeden (vermoeden omdat we niet exact weten wat in prijs is meegenomen) dat hier veel ‘lucht’ in zit. Wij willen het college er nadrukkelijk op wijzen een second opinion (en mogelijk een third opinion) naar deze prijstelling uit te laten voeren. Is het college daartoe bereidt?

5. De inzet van ANPR-camera’s vraagt ook inzet van BOA’s. Dit zijn kosten die voor rekening van de gemeente komen, terwijl de opbrengst van de boetes door het rijk geïncasseerd worden. Hoeveel fte BOA is hiermee gemoeid?