24 augustus 2021

Noodopvang van Afgaanse evacués

Velen (en zéker de inwoners van Harskamp) zijn verrast door de komst van vluchtelingen op legerplaats Harskamp. Defensie stelt de legerplaats beschikbaar voor de noodopvang van Afghaanse evacués. Het is nog onzeker voor hoe lang deze zullen worden opgevangen op deze locatie.

De evacués moeten eerst voor 10 dagen in quarantaine. Meer duidelijkheid wordt op korte termijn verwacht. De rol van de gemeente Ede is hierin zeer bescheiden. Het betreft immers een locatie die van defensie is en waar de gemeente Ede geen zeggenschap over heeft.

Wij van SGP Ede blijven het constructief volgen. Een mooie kans om (als dat mogelijk) is naastenliefde daadwerkelijk in de praktijk te brengen!