20 november 2021

Veiligheid Bellestein

Eind september heeft een afvaardiging van de fractie een werkbezoek gebracht aan Bellestein. Hier heeft een gesprek plaatsgevonden met de winkeliersvereniging en de VVE. Tijdens dit gesprek werd het heersende gevoel van onveiligheid onderstreept, en het gebrek aan handhaving hierin. Op de raadsvergadering van 7 oktober heeft de fractie hier o.a aandacht voor gevraagd aan het college. De fractie van SGP constateert tevreden dat er nu wél ingezet wordt op handhaving en dat dit frequenter zal gebeuren in de toekomst.

Lees hier meer informatie: https://www.edestad.nl/112/overig/765517/meerdere-bekeuringen-uitgeschreven-op-winkelcentrum-bellestein-