4 maart 2021

SGP stelt raadsvragen over vechtscheidingen

Recente aandacht in de media laat zien dat de gevolgen vanvechtscheidingen enorm zijn. Veel kinderen ervaren daarvan de sociale enemotionele gevolgen. Daarnaast zijn er de forse consequenties voor het financiële budget. Zo'n 60 tot 70% van de ondertoezichtstellingen van kinderen heeft te maken met deze complexe scheidingssituaties. De kosten daarvan komen voor rekening van het gemeentelijk budget voor de jeugdzorg. De Edese wethouder Leon Meijer heeft in de media de suggestie gedaan dat deze kosten te verhalen zijn op de ouders.

De SGP, die eerder ook al aandacht heeft gevraagd voor dit onderwerp, heeft hierover schriftelijke vragen ingediend bij B&W. Naast het verzoek om cijfersover de Edese situatie vraagt SGP-raadslid Kees van Wolfswinkel of het college de suggestie van wethouder Meijer deelt om de kosten bij de ouders in rekening te brengen. De SGP vraagt zich af of er voldoende oog is voor andere aspecten, bijvoorbeeld een lastige financiële situatie, waar mensen in deze situaties mee te maken kunnen hebben.

Daarnaast vraagt de SGP of het college meer mogelijkheden ziet voor preventieve maatregelen. Het is altijd beter om in te zetten op het voorkomen van dergelijke scheidingssituaties.

Lees hier de volledige bijdrage (PDF):

Download