Actueel

Op deze pagina treft u het laatste nieuws van de SGP en de SGP fractie in Ede. 

Jouw gekozen filters:
De hele geschiedenis is onbegrijpelijk zonder Christus.
Ernest Renan
Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede met een Bennekoms geluid (XON Nieuws)

Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede met een Bennekoms ge ...

Jezus Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Gedurende die tijd moeten wij niet slapen.
Blaise Pascal
Betrek inwoners nog meer bij de Bennekomse molen (XON Nieuws)

Betrek inwoners nog meer bij de Bennekomse molen (XON N ...

Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik toch vandaag nog een appelboompje planten.
Maarten Luther (1483-1546)
De rechtvaardigheid van de belastingtarieven interesseert God evenzeer, zo niet meer, als de aanhankelijkheid van een bevindelijke ziel.
A. A. van Ruler
Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
Psalm 37 vers 5 en 6
Wie geen regels kent, is een dwaas, maar wie geen uitzonderingen kent is dubbel zot.
J. Overduin
Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte