Actueel

SGP-video’s. Ons het laatste nieuws in beeld.

Jouw gekozen filters:
Wageningse afsluiting Slagsteeg roept vragen op!

Wageningse afsluiting Slagsteeg roept vragen op!

Wie geen regels kent, is een dwaas, maar wie geen uitzonderingen kent is dubbel zot.
J. Overduin
HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
David Ben Goerion
Verlening CNO asielzoekers Ede

Verlening CNO asielzoekers Ede

Vaccinatiegraad

Vaccinatiegraad

Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte
De Kern: Gerrit Heij

De Kern: Gerrit Heij

'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'

'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'

'Help ons en kom in actie!' - Bijdrage Gerrit Heij over sluipverkeer in Het Binnenveld

'Help ons en kom in actie!' - Bijdrage Gerrit Heij over ...

SGP stelt vragen over publicatie bekendmakingen

SGP stelt vragen over publicatie bekendmakingen

SGP Ede wil weten of er nog muziek zit in Bennekoms carillon

SGP Ede wil weten of er nog muziek zit in Bennekoms car ...

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
2 Petrus 3 vers 13
SGP bezorgd over toekomst landelijk gebied!

SGP bezorgd over toekomst landelijk gebied!

Startnotitie Kennisass

Startnotitie Kennisass

SGP dient motie in voor permanente nachtopvang

SGP dient motie in voor permanente nachtopvang

SGP stelt vragen over vergunningverlening zendmasten

SGP stelt vragen over vergunningverlening zendmasten

De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.
Psalm 85 vers 11 en 12
De SGP stelt vragen over sluiting nachtopvang Bennekom

De SGP stelt vragen over sluiting nachtopvang Bennekom

God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën.
Psalm 46 vers 2 en 3
Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.
Jakobus 3 vers 17 en 18
Melvin Hazeleger bij Rondje Binnenhof

Melvin Hazeleger bij Rondje Binnenhof

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Edese en Bennekomseweg

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Ede ...

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32
SGP zegt nee tegen referendum Bennekom

SGP zegt nee tegen referendum Bennekom

Ede wordt waterbewuster!

Ede wordt waterbewuster!

Want door [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Kolossensen 1 vers 16
Edes college onderkent toename sluipverkeer en onveilige verkeerssituaties Binnenveld (XON Nieuws)

Edes college onderkent toename sluipverkeer en onveilig ...

Oefen gezag uit om anderen te dienen, niet om te heersen.
Bernard van Clairvaux
Angst is de hoogtevrees van de vrijheid.
Sören Kierkegaard
Uitbreiding Veenendaal oost heeft consequenties voor Edese verkeerssituatie

Uitbreiding Veenendaal oost heeft consequenties voor Ed ...

Wie zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn ertoe veroordeeld dat te herhalen.
George Santayana
Christelijke waarden en veiligheid voor Ede

Christelijke waarden en veiligheid voor Ede

Hoop heeft twee dochters: woede en moed. Woede over de situatie zoals zij is en de moed om er iets aan te veranderen.
Aurelius Augustinus (354-430)
Ede als forenzen stad of plattelandsgemeente?

Ede als forenzen stad of plattelandsgemeente?

De Edese jeugd is het investeren waard!

De Edese jeugd is het investeren waard!

Ode aan Lunteren!

Ode aan Lunteren!

De inherente ondeugd van het kapitalisme is het ongelijk verdelen van zegeningen; de inherente deugd van socialisme is het gelijk verdelen van ellende.
Winston Churchill
Rentmeesterschap geeft (w)aarde voor de toekomst

Rentmeesterschap geeft (w)aarde voor de toekomst

Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
Suetonis
Oog en aandacht voor sterke dorpskernen Wekerom, Harskamp en Otterlo

Oog en aandacht voor sterke dorpskernen Wekerom, Harska ...