Actueel

SGP-video’s. Ons het laatste nieuws in beeld.

Jouw gekozen filters:
Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
Romeinen 12 vers 21
Wageningse afsluiting Slagsteeg roept vragen op!

Wageningse afsluiting Slagsteeg roept vragen op!

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
David Ben Goerion
Verlening CNO asielzoekers Ede

Verlening CNO asielzoekers Ede

Vaccinatiegraad

Vaccinatiegraad

De Kern: Gerrit Heij

De Kern: Gerrit Heij

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Romeinen 12 vers 18
'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'

'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
Psalm 37 vers 5 en 6
'Help ons en kom in actie!' - Bijdrage Gerrit Heij over sluipverkeer in Het Binnenveld

'Help ons en kom in actie!' - Bijdrage Gerrit Heij over ...

SGP stelt vragen over publicatie bekendmakingen

SGP stelt vragen over publicatie bekendmakingen

SGP Ede wil weten of er nog muziek zit in Bennekoms carillon

SGP Ede wil weten of er nog muziek zit in Bennekoms car ...

De grootste misrekenaars in het leven zijn zij die alles willen berekenen.
C. Rijnsdorp
SGP bezorgd over toekomst landelijk gebied!

SGP bezorgd over toekomst landelijk gebied!

Startnotitie Kennisass

Startnotitie Kennisass

SGP dient motie in voor permanente nachtopvang

SGP dient motie in voor permanente nachtopvang

SGP stelt vragen over vergunningverlening zendmasten

SGP stelt vragen over vergunningverlening zendmasten

HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
De SGP stelt vragen over sluiting nachtopvang Bennekom

De SGP stelt vragen over sluiting nachtopvang Bennekom

Want door [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Kolossensen 1 vers 16
Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

De hele geschiedenis is onbegrijpelijk zonder Christus.
Ernest Renan
Melvin Hazeleger bij Rondje Binnenhof

Melvin Hazeleger bij Rondje Binnenhof

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Edese en Bennekomseweg

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Ede ...

Omdat Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde heeft, is Hij ook Heer van de overheid. De overheid móet Christus dienen, of ze nu wil of niet.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
SGP zegt nee tegen referendum Bennekom

SGP zegt nee tegen referendum Bennekom

Ede wordt waterbewuster!

Ede wordt waterbewuster!

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 111 vers 10
Edes college onderkent toename sluipverkeer en onveilige verkeerssituaties Binnenveld (XON Nieuws)

Edes college onderkent toename sluipverkeer en onveilig ...

Wie geen regels kent, is een dwaas, maar wie geen uitzonderingen kent is dubbel zot.
J. Overduin
Zonder kennis van het verleden weten we in het heden geen weg te vinden.
Gerrit Holdijk (1944-2015)
Uitbreiding Veenendaal oost heeft consequenties voor Edese verkeerssituatie

Uitbreiding Veenendaal oost heeft consequenties voor Ed ...

Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
Christelijke waarden en veiligheid voor Ede

Christelijke waarden en veiligheid voor Ede

Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
Ede als forenzen stad of plattelandsgemeente?

Ede als forenzen stad of plattelandsgemeente?

De Edese jeugd is het investeren waard!

De Edese jeugd is het investeren waard!

Ode aan Lunteren!

Ode aan Lunteren!

De rechtvaardigheid van de belastingtarieven interesseert God evenzeer, zo niet meer, als de aanhankelijkheid van een bevindelijke ziel.
A. A. van Ruler
Rentmeesterschap geeft (w)aarde voor de toekomst

Rentmeesterschap geeft (w)aarde voor de toekomst

Wie zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn ertoe veroordeeld dat te herhalen.
George Santayana
Oog en aandacht voor sterke dorpskernen Wekerom, Harskamp en Otterlo

Oog en aandacht voor sterke dorpskernen Wekerom, Harska ...

De inherente ondeugd van het kapitalisme is het ongelijk verdelen van zegeningen; de inherente deugd van socialisme is het gelijk verdelen van ellende.
Winston Churchill
Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
2 Petrus 3 vers 13
Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede met een Bennekoms geluid (XON Nieuws)

Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede met een Bennekoms ge ...

Betrek inwoners nog meer bij de Bennekomse molen (XON Nieuws)

Betrek inwoners nog meer bij de Bennekomse molen (XON N ...

De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.
Psalm 85 vers 11 en 12
De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalm 146 vers 10
Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 36
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
Spreuken 21 vers 21
Wijsheid is beter dan kracht.
Prediker 9 vers 16
Maar de vrucht des Geestes is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Galaten 5 vers 22
Als je van het Evangelie gelooft wat je bevalt en verwerpt wat je niet bevalt, is het niet het Evangelie dat je gelooft, maar jezelf.
Aurelius Augustinus (354-430)
Een land waar allen vrij zijn om alles te doen, verliest de echte vrijheid.
O. Noordmans